Δηλώσεις στο κεντρικό δελτίο του ACHAIA NEWS για την ίδρυση της Κοινωνικής Συμφωνίας - 14/03/12

http://www.achaianews.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=198