Στην Επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε το σπουδαίο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από πρωτοβουλία της βουλευτή Μαρίας Κυριακοπούλου - 10/04/12

Στην Επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε το σπουδαίο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά από πρωτοβουλία της βουλευτή της «Κοινωνικής Συμφωνίας» Μαρίας Κυριακοπούλου, κλήθηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτάκης, ο Αντιπρύτανης Δ. Καλπαξής, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λαμπέας, ο  Καθηγητής Ν. Καραμάνος, ο Καθηγητής Ξ. Βερύκιος και ο Καθηγητής και πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Β. Αναστασόπουλος.
Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με εξαιρετικό ενδιαφέρον αφιέρωσε δύο συνεδριάσεις, στις οποίες οι Καθηγητές παρουσίασαν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στην πρώτη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στις 21-3-2012, μίλησε ο Πρύτανης κ. Παναγιωτάκης για τη θέση του Πανεπιστημίου και τη διαχρονική συμβολή του, οι δε καθηγητές αναφέρθηκαν στην έντονη ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών (επισημαίνεται ότι αυτή χρηματοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους) και στην ανάδειξη του έργου αυτού διεθνώς, με αποτέλεσμα σήμερα το Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Πάτρας να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς στις Βιοεπιστήμες.
Αναφέρθηκαν, επίσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας από τον τομέα των μεταφορών -κατασκευές τραίνων, πλοίων, αυτοκινήτων κλπ., μέχρι την κατασκευή καινοτόμων προϊόντων της καθημερινότητας.
Παράλληλα, εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και  τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθούν οι ερευνητικές υποδομές και το Κράτος να συνδράμει στην προβολή του παραγόμενου επιστημονικού έργου των Ελλήνων ερευνητών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Στη δεύτερη συνεδρίαση που έγινε στις 29-3-2012, οι Καθηγητές αναφέρθηκαν στις σημαντικές έρευνες του Πανεπιστημίου στον τομέα της ενέργειας, για την ανάπτυξη εμπορικών συστημάτων παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας και τόνισαν την ανάγκη αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη με τη μεταφορά της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας στον παραγωγικό τομέα.
Η Μαρία Κυριακοπούλου εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το τόσο σπουδαίο  επιστημονικό έργο δεν προβάλλεται επαρκώς, ιδίως στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα σπουδαίοι επιστήμονες να φεύγουν και τελικά γίνονται ανάρπαστοι στο Εξωτερικό. Επίσης τόνισε την ανάγκη συνεργασίας Κράτους και πανεπιστημίων, με στόχο την προβολή και προαγωγή του ερευνητικού τους έργου, αλλά και την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να αναδειχθούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια σε πόλο ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.