Το σκάνδαλο της συγκάλυψης του σκάνδαλου της Siemens - 17/04/2012

tri-ma-ktiko:  tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/04/siemens_17.html

inews: www.inews.gr/96/to-skandalo-tis-sygkalypsis-tou-skandalou-tis-Siemens.htm

newsnow: www.newsnow.gr/article/59419/to-skandalo-tis-sygkalypsis-tou-skandalou-tis-Siemens.html