Γράφει ο Α.χαιός - 29/03/12

Διαβάστε τι γράφει ο Α.χαιός στο tro-ma-ktiko.blogspot.com

tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/03/death-valley-california-15-michael-m.html