Ερώτηση σχετικά με τη ρύθμιση για τα ομόλογα ιδιωτών- φυσικών προσώπων - 10/04/12

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Φίλιππο Σαχινίδη
 
Θέμα: «Ρύθμιση για τα ομόλογα ιδιωτών- φυσικών προσώπων»
 
Χιλιάδες πολίτες έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους σε ομόλογα του Δημοσίου, θεωρώντας ότι είναι βέβαιη και σταθερή επένδυση. Πολλοί από αυτούς μάλιστα είναι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, άνθρωποι που έχουν στις οικογένειές τους και συντηρούν άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχοι που επένδυσαν το εφάπαξ που έλαβαν σε ομόλογα, και αυτό διότι εμπιστεύτηκαν το Κράτος για να διαφυλάξει τα χρήματά τους.
Ορισμένοι μάλιστα έλαβαν από το Κράτος ομόλογα σε εξόφληση υποχρεώσεων του Κράτους προς αυτούς (π.χ. καταβολή εφάπαξ σε ομόλογα).
Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν περιέλθει σε πανικό βλέποντας τις μοναδικές –πολλές φορές- οικονομίες τους να απειλούνται. Πρόκειται για μικροαποταμιευτές που βοήθησαν το Κράτος με δανεισμό ή που υποχρεώθηκαν από το Κράτος να λάβουν ομόλογα αντί χρημάτων και τώρα απειλούνται να τύχουν ίδιας μεταχείρισης με τους μεγαλοεπενδυτές που ήρθαν σε συμφωνία με το Δημόσιο για το «κούρεμα» των ομολόγων τους.
Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Υπουργείο διαβεβαίωνε λίγο καιρό πριν ότι τα φυσικά πρόσωπα – μικροοεπενδυτές δεν πρόκειται να επηρεαστούν. 
Ερωτάται ο Υπουργός:
-   Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα και πώς θα αποκατασταθεί η ζημία την οποία υφίστανται, χωρίς δική τους ευθύνη, οι ομολογιούχοι;
-   Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για όσους από αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες;
-   Έχετε συνυπολογίσει το «κόστος» που θα υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο, από το έλλειμμα εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί, και τη δυσκολία που θα υπάρχει στο μέλλον να προβεί σε δανεισμό με έκδοση ομολόγων;
 
                                                                                                           Η ερωτώσα Βουλευτής
 
Μαρία Κυριακοπούλου