Ερώτηση σχετικά με την κατάθεση στοιχείων για τον αριθμό των αιρετών και συμβούλων της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το συνολικό κόστος - 09/04/12

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
τον κ. Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
 
Θέμα: Κατάθεση στοιχείων για τον αριθμό των αιρετών και συμβούλων της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το συνολικό κόστος.
Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλώ όπως καταθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.
β) το συνολικό κόστος όλων των αιρετών (περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβουλίων), των Γενικών Γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, των προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των ΝΠΔΔ των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων.
γ) τον αριθμό των ειδικών συμβούλων (ειδικών συνεργατών και μετακλητών) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το κόστος αυτών.
 
                                                                                                         Η ερωτώσα Βουλευτής
 
Μαρία Η. Κυριακοπούλου