Ερώτηση για τη Δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης που κατέχουν τίτλο σπουδών - 05/04/12

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μ. Παπαϊωάννου
 
Θέμα: «Δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης που κατέχουν τίτλο σπουδών».
 
 
Κύριε Υπουργέ,
Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για τους εσωτερικούς φύλακες των καταστημάτων κράτησης, οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς στερούνται της δυνατότητας εξέλιξης και μετάταξης σε ανώτερους βαθμούς, ακόμη κι αν είναι ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου και συχνά ανώτερου από το επίπεδο των διευθυντών των καταστημάτων κράτησης όπου υπηρετούν.
Η απαγόρευση μετάταξης και ανέλιξης, και η καθήλωση εφ’ όρου ζωής στην ίδια θέση υπαλλήλων που απέκτησαν πτυχία ή ακόμη και μεταπτυχιακά, στερεί από τους υπαλλήλους το δικαίωμα στην πρόοδο και από τη Δημόσια Διοίκηση τη δυνατότητα της μέγιστης αξιοποίησης του καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού που διαθέτει.
Η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μπορεί να δικαιολογήσει τον μερικό περιορισμό του δικαιώματος μετάταξης και τη θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επαρκή λόγο για τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό του δικαιώματος υπηρεσιακής εξέλιξης, ο οποίος αντίκειται ευθέως στη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της αναλογικότητας.
Η διαφορετική μάλιστα αυτή μεταχείριση των υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς, σε σύγκριση πάντοτε με το συναφές επάγγελμα των υπαλλήλων της εσωτερικής φρουράς, αντίκειται και στην αρχή της ισότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε κύριε Υπουργέ:
1)    Πώς δικαιολογείται η διαφορετική αυτή μεταχείριση των υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς των καταστημάτων κράτησης και η καθολική και απόλυτη απαγόρευση μετάταξης;
2)    Γιατί δεν προβλέπεται δυνατότητα υπαλληλικής εξέλιξης για τους εξωτερικούς φρουρούς που αποκτούν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου;
 
 
 
Οι ερωτώσα βουλευτής
 
 
                                                                         Μαρία Κυριακοπούλου