Αναφορά σχετικά με την παράταση στην καταβολή οφειλών από επιχειρήσεις, που διατηρούσαν λογαριασμό στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, προς το ΙΚΑ - 30/03/12

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Φίλιππο Σαχινίδη
και προς τον Υπουργό Εργασίας
& Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 418/29-3-2012 έγγραφο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με αίτημα να δοθεί παράταση (χωρίς προσαυξήσεις) στην καταβολή οφειλών από επιχειρήσεις προς το ΙΚΑ, μέχρι οι καταθετικοί λογαριασμοί που τηρούσαν στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα να μεταφερθούν στην Εθνική Τράπεζα και οι επιχειρήσεις να ανακτήσουν ρευστότητα.
 
Η Βουλευτής Αχαΐας
 
 Μαρία Κυριακοπούλου