Αναφορά για τα οικονομικά προβλήματα του Επιμελητηρίου Αχαϊας λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους- 30/03/12

Προς την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
κα. Άννα Διαμαντοπούλου
Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 420/29-3-2012 έγγραφο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Επιμελητήριο, το οποίο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών που διατηρούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
 
Η Βουλευτής Αχαΐας
 
Μαρία Κυριακοπούλου