Αναφορά σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και τα προβλήματα αυτής στον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Αιγιαλεας - 30/03/12

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Φίλιππο Σαχινίδη
Προς την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
κα. Άννα Διαμαντοπούλου
Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 4323/22-3-2012 έγγραφο του Δ.Σ. του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, σχετικά με τα προβλήματα και την ανασφάλεια που έχει προκαλέσει στον επιχειρηματικό κόσμο, στους καταθέτες και μετόχους, σε συνταξιούχους και εργαζομένους, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Έχουν γεννηθεί εύλογα ερωτήματα για την εξέλιξη της υπόθεσης, που χρήζουν άμεσης απάντησης και τακτοποίησης.
 
 
Η Βουλευτής Αχαΐας
 
Μαρία Κυριακοπούλου