• Με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου (1)
  • Με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου (2)