• ΟΜΙΛΙΑ 2007 (5)
 • ΟΜΙΛΙΑ 2007 (6)
 • Ομιλία 2007 (1)
 • Ομιλία 2007 (2)
 • Ομιλία 2007 (3)
 • Ομιλία 2007 (4)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (1)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (2)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (3)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (4)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (5)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (6)
 • Ομιλία στο Θεατράκι - Μαρίνα 10/09/2007 (7)
 • 1 ΟΜΙΛΙΑ 01/10/2009 "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
 • 2 ΟΜΙΛΙΑ 01/10/2009 ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
 • 3 ΟΜΙΛΙΑ 01/10/2009 ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
 • 4 ΟΜΙΛΙΑ 01/10/2009 ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
 • 5 ΟΜΙΛΙΑ 01/10/2009 ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"