Χρησιμες διευθύνσεις

Α.Σ.Ε.Π.
Ιστοσελίδα: www.asep.gr

Συνήγορος του Πολίτη
www.synigoros.gr

ΚΕΠ
Ιστοσελίδα: www.kep.gov.gr

ΟΑΕΔ
Ιστοσελίδα: www.oaed.gr

Εθνικό Τυπογραφείο
Ιστοσελίδα: www.et.gr

Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ)
Ιστοσελίδα: http://www.istame.gr

Υπουργεία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/


Υπουργείο Ανάπτυξης
Ιστοσελίδα: http://www.ypan.gr/

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/ 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
Ιστοσελίδα: http://www.mod.gr/

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr/

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Ιστοσελίδα: http://www.yen.gr/
http://www.ypai.gr/

Υπουργείο Εξωτερικών
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/

Υπουργείο Εσωτερικών
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/
http://www.ydt.gr/ 

Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης
Ιστοσελίδα: http://www.mathra.gr/

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Ιστοσελίδα: http://www.yme.gov.gr/

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Ιστοσελίδα: http://www.ypetho.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
Ιστοσελίδα: http://www.minenv.gr

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ιστοσελίδα: http://www.mohaw.gr/

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Ιστοσελίδα: http://www.mintour.gr/

Υπουργείο Πολιτισμού
Ιστοσελίδα: http://www.culture.gr/